Privatlivspolitik

Sidst redigeret: 2024-05-22 09:18:48

Privatlivspolitik for brugere med login i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune behandler personoplysninger om dig, i forbindelse med udstedelse af dit brugerlogin og kodeord til kommunens netværk. Kalundborg Kommune behandler dine personoplysninger for at administrere vores netværk på en sikker og forsvarlig måde.

Personoplysningerne indsamles hos dig ved udstedelse af brugerlogin i Kalundborg Kommune.

Retsgrundlaget for at behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kalundborg Kommunes lovformelige CVR-nummer er følgende: 29189595

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med ovenstående opgaver vil Kalundborg Kommune behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Navn, CPR-nummer, oplysninger om MitID
 • Personoplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.
 • Kommunen indhenter straffeattest, hvor dette er relevant.
Andre modtagere af dine oplysninger
Kalundborg Kommune udveksler ikke unødigt oplysninger. De oplysninger, som du har afgivet til Kalundborg Kommune, udveksles kun i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at udføre brugeroprettelsen og –administrationen.

Kalundborg Kommune udveksler dit CPR-nummer og dine oplysninger om MitID med NemLog-in3, for at verificere din identitet ved brugeroprettelse, og for at beskytte din konto i den daglige brug.

Forventede tidsfrister for sletning af personoplysninger
Kalundborg Kommune gemmer ovenstående informationer, så længe de er nødvendige for at overholde kontraktlige forpligtelser mellem bruger og Kalundborg Kommune. Efter behandlingen ophører med at være nødvendig, opbevarer Kalundborg Kommune oplysningerne i 5 år plus indeværende forretnings år.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Kalundborg Kommune varetager.

Disse omfatter:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet

Ønsker du at indgive en konkret anmodning i henhold til dine rettigheder, skal du kontakte kommunen via Kalundborg Kommunes hjemmeside Databeskyttelse (kalundborg.dk) (under ret til indsigt).

Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til datatilsynet. Dette kan gøres på datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.dk/ 

Dit ansvar for brug af login

Ved udlevering af elektroniske loginmidler (brugernavn, adgangskode, OS2Faktor app ea) påtager du som modtagende bruger ansvar for login med dette loginmiddel, og godkender at du forstår nedenstående forudsætninger for udleveringen med gældende betingelser.

Betingelser til ejeren af elektroniske loginmidler omfatter:

 1. Du skal være særlig opmærksom på, at dine elektroniske loginmidler er streng personlige.
 2. At du alene anvender dine elektroniske loginmidler i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes gældende sikkerhedspolitik og tilknyttede retningslinjer for IT-brugere.
 3. At du ikke overdrager dine elektroniske loginmidler til andre.
 4. At du giver fyldestgørende og korrekte svar på alle anmodninger om information i ansøgningsprocessen.
 5. At du tager rimelige forholdsregler for at beskytte dine elektroniske loginmidler.
 6. At du omgående anmoder om spærring, eller selv spærrer, dine elektroniske loginmidler i tilfælde af kompromittering eller mistanke om kompromittering af disse.
 7. At du omgående anmoder om fornyelse af dine elektroniske loginmidler, hvis indholdet af disse ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold. (for eksempel hvis du skifter navn)
Spørgsmål til disse betingelser kan rettes til Digitalisering og IT, Kalundborg Kommune på telefon 59 53 48 00.

Du vil også altid kunne finde privatlivspolitikken på vores hjemmeside: www.kalundborg.dk/it